نویسنده = محمدعادل ضیائی
اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


حکم مطلاق در مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 153-171

محمدعادل ضیائی؛ عبدالصمد مرتضوی


مورد عقد نکاح و آثار مترتب بر آن در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 77-99

محمدعادل ضیائی؛ سید فاضل رستمی


دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 47-60

محمدعادل ضیائی؛ نرگس فهیم


مالیت منافع و اختلافات مترتب بر آن در مذاهب اهل‌سنت

دوره 1، شماره 2، آذر 1392، صفحه 5-30

محمدعادل ضیائی؛ محمدعزیز حسامی