نویسنده = مهدی رهبر
جرم‌انگاری عدم پرداخت مالیات از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آبان 1402

مهدی رهبر؛ مصطفی حیدری


مبانی ممنوعیت جرایم فرهنگی در فقه امامیه و شافعیه

دوره 11، شماره 21، تیر 1402، صفحه 53-75

10.22034/fm.2023.175471

فاطمه ره انجام؛ مهدی رهبر؛ شکیبا امیرخانی


تحلیل فقهی ـ حقوقی رابطه جرایم در ملأ عام با تشدید مجازات

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 179-198

زهرا حسین پور؛ مهدی رهبر


ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 5-39

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 99-112

مهدی رهبر


مثلی و قیمی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 41-62

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی


شبیه‌سازی و عدم تصرف در خلقت الهی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 71-84

مهدی رهبر