نویسنده = �������� ���������� �������� ��������
شرط تنصیف دارایی زوج از منظر اهل‌سنت و عدم تأثیر تزاید اموال زوجه بر اجرای حقوقی آن

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 135-156

سعیده لطیف زاده؛ محمد بهرامی خوشکار؛ سیده زهرا شهری نژاد


تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد