نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
شرایط و ویژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 27-54

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ عبداللطیف امیری


توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 133-155

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 55-78

احمدرضا توکلی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس


نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی