نویسنده = ���������� �������������������� ������ ��������
تدبیر ولایی و اطاعت از اوامر حاکم جامعه اسلامی در اجرای احکام حکومتی از منظر فریقین

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 45-68

زینب موسوی سادات؛ نسرین کریمی؛ سید محمد شفیعی مازندرانی