نویسنده = ������������ ��������
مطالعه تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 229-253

آزاد فلاحی؛ محمدرسول ابوالمحمدی؛ فرزاد فلاحی