نویسنده = ������������ ��������
سوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 169-195

میثم خزائی؛ مهدی چگنی؛ صدیقه کاظمی؛ بهروز سراقی