نویسنده = ������������ ��������������
رجوع از شهادت بر طلاق در فقه شیعه و مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 173-196

محمدرضا رضوان طلب؛ محمدحسن قدرتی