نویسنده = ������������ �������� ��������
مطالعه تطبیقی بیع وفا در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 29-59

محمود کاظمی؛ عصمت الله محمدی