نویسنده = ������������ ������������
نقد مبانی نظریة عدم التزام به مذاهب مدون فقهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مرداد 1402

ابوبکر احمدی؛ جلیل امیدی؛ محمد جمالی؛ یونس فرهمند


نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 225-247

سالم افسری؛ ابوبکر احمدی