نویسنده = ������������������ ��������
تأثیر جنون پس از ارتکاب قتل در سقوط قصاص

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 249-270

حسین ناصرخاکی؛ علیرضا عسگری؛ احمد مرادخانی