نویسنده = ���������� ���������������� ����������������
وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 225-241

محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی