نویسنده = ������������ ���������������� ��������
قابلیت نقل حق شفعه از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 161-182

حسین خانلری بهنمیری


انصاف و معاملات اضطراری

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 135-156

سام محمدی؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی