نویسنده = اسدالله لطفی
بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 199-227

فاطمه محمدی؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده


مبانی فقهی قصاص پدر توسط فرزند در صورت قتل مادر

دوره 5، شماره 9، خرداد 1396، صفحه 125-150

اسدالله لطفی؛ بهرام سهرابی نژاد؛ فروزان سهرابی نژاد