نویسنده = ���������� ��������
تداخل جنایات موجب قصاص در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 107-130

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ نرگس فهیم


دیه غیرمسلمان ساکن در بلاد اسلامی از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 47-60

محمدعادل ضیائی؛ نرگس فهیم