نویسنده = ������������ ��������
واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 81-108

محمد ساردویی نسب؛ طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی