نویسنده = ������������������ ���������������� �������� ��������������
واکاوی ادله انتقال وثیقه در فقه اسلامی وحقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1402

محمد ابراهیم داودآبادی فراهانی؛ جلیل قنواتی؛ محمود قیوم زاده