نویسنده = ������������ ��������������
تحلیل انتقادی مبانی فقهی ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر فقه مقارن

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 105-131

غلامرضا آشوری؛ حجت الله فتحی؛ محمدعلی حیدری