عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار دانشگاه سمنان

3 استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران


عنوان مقاله [English]

عزیمت یا رخصت بودن نماز قصر در ساحت فقه مقارن

نویسندگان [English]

  • Azam Nazari 1
  • Hamid Masjedsaraei 2
  • Mohamadhasan Haeri 3
1 PhD student of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Associate Professor of Semnan University
3 Professor of Fiqh and Fundamentals of Islamic Law, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran