واکاوی فقهی حقوقی مالک حق قصاص و تطبیق آن با موازین فقهی امامیه و اهل‌سنت با رویکردی به ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق دانشگاه ایلام


عنوان مقاله [English]

واکاوی فقهی حقوقی مالک حق قصاص و تطبیق آن با موازین فقهی امامیه و اهل‌سنت با رویکردی به ماده 365 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)

نویسندگان [English]

  • abdoljabar zargoosh nasab 1
  • javad yaghobi 2
1 IlamUniversity
2 Ilam Unversity