رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه الهیات دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد الهیات دانشگاه یاسوج


عنوان مقاله [English]

رویکردی مقاصدی به شرطیت طهارت مولد در احکام شرعی

نویسندگان [English]

  • abolfazl alishahi 1
  • marzia davoodi 2
1 farhangian
2 yasouj university