تحلیل فقهی ـ حقوقی رابطه جرایم در ملأ عام با تشدید مجازات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مذاهب اسلامی دانشکده فقه و حقوق اسلامی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی/مدیر گروه فقه امامیه و حقوق اسلامی


عنوان مقاله [English]

تحلیل فقهی ـ حقوقی رابطه جرایم در ملأ عام با تشدید مجازات

نویسندگان [English]

  • zahra hoseinpour 1
  • Mahdi Rahbar 2
1 University of Islamic Religions Faculty of Islamic Jurisprudence and Law
2 Faculty member of the University of Islamic Religions / Director of the Department of Imami Jurisprudence and Islamic Law