اقدام خودسرانه فرماندهان نظامی به جنگ و تعمیم مجازات آن به غیرفرماندهان با تکیه بر اسناد حقوق بین‌الملل و موازین فقهی بر جرایم ارتکابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار رشته حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام جعفر صادق (ع)

3 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح زنجان


عنوان مقاله [English]

اقدام خودسرانه فرماندهان نظامی به جنگ و تعمیم مجازات آن به غیرفرماندهان با تکیه بر اسناد حقوق بین‌الملل و موازین فقهی بر جرایم ارتکابی

نویسندگان [English]

  • Keyoumars Kalantari 1
  • Jafar Sadegh Manesh 2
  • Rahim Rahimi Milashi 3
1 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, University of Mazandaran
2 Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Islamic Education and Law, Imam Jafar Sadegh (AS) University
3 Head of the Judicial Organization of the Armed Forces of Zanjan