اختلافات امام غزالی با امام شافعی در اصول فقه

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 81-100

محمدعادل ضیائی؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ جلال جلالی زاده؛ جهانگیر محمدی


بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 85-109

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد اسحاقی آستانی


نگاهی به دیدگاه فقهای مذاهب خمسه پیرامون اثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرت

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 95-114

سید علی هاشمی خانعباسی؛ مرتضی آقایی


واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 101-124

محمد صحرایی اردکانی


مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 111-137

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی


ماهیت و مالیت ارزهای دیجیتال از منظر فقه مقارن

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 115-134

مرتضی چیت سازیان؛ زهرا خورسندی


نقدی بر ادله حلیت ربای تولیدی از دیدگاه فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 121-147

محمدعلی راغبی؛ رضا دهقان نژاد؛ صابر فاتحی؛ زهرا اکبرزاده؛ محمد اسدی


واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 125-148

محمدامین امینی؛ اصغر عربیان؛ ناصر مریوانی


تحلیل فقهی و حقوقی شرط رشد در امور جزایی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 139-168

میراحمد موسوی اقدم؛ محمد جعفری هرندی


جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 149-175

حسن شاه ملک پور؛ رضا دریائی


ضابطه‌انگاری نفوذ تصرفات بیمار متصل به موت با رویکردی بر فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 149-173

علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی کشاورز؛ محمدامین ملکی


قابلیت نقل حق شفعه از منظر فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 161-182

حسین خانلری بهنمیری


بازخوانی آراء و ادله فقهی مذاهب اسلامی در مسئله بلوغ (با تأکید بر مخاطب‌شناسی روایات این حوزه)

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 175-200

سید محمد کیکاوسی؛ محمدرضا شاهرودی؛ محمد جعفری هرندی


مکان اجرای قرارداد از منظر فقه مذاهب خمسه، حقوق ایران و مصر

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 183-206

احمد رضوانی مفرد؛ رسول مخصوصی


چیستی و برایند رابطه عرف و سیره عقلا از دیدگاه مذاهب امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 197-218

سید ابوالحسن نواب؛ اسدالله رضایی


بازپژوهی مبانی فقهی بیع حقوق مالی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 199-224

مجید وزیری؛ مرتضی یوسفی


تحلیل فقهی ـ حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 201-222

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی؛ میثم محمدی


مقاصد شریعت در حوزه حجاب با رویکرد انتقادی نسبت به نظریه حجاب حداقلی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 207-225

مهدی شوشتری؛ محمدرضا محمودی؛ علی باغچقی


تأثیر طلاق بر تنصیف مهر در فرض ابراء و هبه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 219-245

سید محمدمهدی قبولی درافشان؛ مهدیه لطیف زاده؛ سیده زهرا شهری نژاد


مطالعه تطبیقی دیدگاه آمدی و شریف مرتضی درباره دلالت نهی بر فساد عقد

دوره 9، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 223-245

سید فاضل رستمی؛ جلیل امیدی؛ مصطفی ذوالفقارطلب


وضعیت موقوفه پس از انقراض موقوف علیه در فقه امامیه و اهل‌سنت

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 225-241

محمد اسدی؛ محمدجواد حیدری خراسانی