دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیرات تاریخ اسلام بر فقه مسلمانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

مصطفی صادقی


واکاوی قاعده‌ی فقهی «الساقط لا یعود» و مستثنیات آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

سید محمد حسینی؛ معین غلامعلی پور؛ فاطمه نجیب زاده


بررسی حقّ اختصاص در اشیاء فاقد مالیّت از نظر فقهاء شیعه و سنّی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

زهرا آلانی؛ محمد علی راغبی


شرایط و و یژگی های حاکم در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ عبداللطیف امیری


زندان زدایی از منظر فقه مقارن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1401

عبدالواحد جهید؛ علیرضا عابدی سرآسیا؛ حسین ناصری مقدم


بررسی آثار و ضمانت اجرای شرط فعل در مذاهب خمسه و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1401

احمد رضوانی مفرد؛ میثم محمدی؛ مریم زیوری مهربان


اناطه عزل به اذن زوجه از دیدگاه مذاهب خمسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1401

محمد سرمستی؛ علی اکبر جهانی


جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلّم و حق آزادی عقیده)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

جواد شایانفر؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی


امکان سنجی سقوط حق شفعه به واسطه فروش سهم الشرکه قبل از اعمال آن در رویکرد فقه مقارن و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

احمد صابری مجد؛ مهدی میری؛ فرزانه کرمی


تعارض اماره فراش با سایر امارات از دیدگاه فقه مقارن و حقوق موضوعه ایران ومصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 فروردین 1402

مجید قاسمیان مزار؛ نصر اله جعفری؛ سید احمد میر خلیلی؛ اردوان ارژنگ