دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


بررسی تطبیقی مشروعیت بیع وفا (بیع شرط) در فقه حنفی و فقه امامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

اسفندیار صفری؛ علی صادقی


واکاوی دیدگاهها در باره مکان اعتکاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمد صادق یوسفی مقدم


تحلیل انتقادی مبانی فقهی ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر فقه فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

غلامرضا آشوری؛ حجت الله فتحی؛ محمد علی حیدری


مطالعه ای تطبیقی وضعیت و ماهیت افزایش مهریه در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

آزاد فلاحی


تحلیل فقهی-حقوقی رابطه ی جرایم در ملاء عام با تشدید مجازات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

زهرا حسین پور؛ مهدی رهبر


قذف میّت در فقه مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

حسن شاه ملک پور؛ کورش عظیمی


بررسی تطبیقی شبهه در سرقت حدّی از منظر فقهای مذاهب اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

فاطمه محمدی؛ اسدالله لطفی؛ محمود قیوم زاده