کلیدواژه‌ها = تسعیر
انصاف و معاملات اضطراری

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 135-156

سام محمدی؛ حسین خانلری بهنمیری؛ همایون مافی


محدوده تسعیر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 99-112

مهدی رهبر