کلیدواژه‌ها = فقه امامیه
توهین به مقدسات از نظر فقه مذاهب اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

محمود پوربافرانی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ میثم محمدی


تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسلامی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 227-255

سید ابوالقاسم نقیبی؛ افتخار دانش پور؛ اکرم محمدی ارانی


واکاوی تطبیقی حرمتهای ابدی ازدواج در فقه امامیه و زیدیه با رویکرد حقوقی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 81-108

محمد ساردویی نسب؛ طاهره سادات نعیمی؛ مریم خادمی