کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 2
1. اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


2. واکاوی مشروعیت باروری پس از مرگ در فقه امامیه با رویکردی به آرای فقهای اهل سنت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-165

سید حسین صفایی؛ حسن فدایی؛ امین امیرحسینی