کلیدواژه‌ها = قیاس
تعداد مقالات: 2
1. نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری


2. رابطه استفاده از قیاس و دلیل عقل در استنباط احکام

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-54

محمد جعفری هرندی