کلیدواژه‌ها = فقه مذاهب اسلامی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


2. تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-109

سید محمدصادق موسوی؛ عبدالحمید طالبی


3. تأثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 85-105

عابدین مؤمنی؛ علی شیعه علی


4. بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی