کلیدواژه‌ها = امامیه
تعداد مقالات: 2
1. نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری


2. طواف نساء امامیان و طواف وداع سنیان؛ گسستها و پیوستها

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 63-80

سید حامدحسین هاشمی