کلیدواژه‌ها = حیات
تعداد مقالات: 2
1. مبانی حکم حیات و موت در پدیده مرگ مغزی از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 55-83

حمید مسجدسرائی؛ اعظم نظری


2. بررسی مشروعیت از بین بردن جنینهای آزمایشگاهی در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 29-45

ابراهیم جوانمرد فرخانی