کلیدواژه‌ها = فقه تطبیقی
افزایش مهر پس از عقد نکاح در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 183-211

سید محمدمهدی قبولی درافشان


تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه

دوره 6، شماره 11، شهریور 1397، صفحه 5-28

مجید دهقان؛ حسنعلی علی‌اکبریان