کلیدواژه‌ها = مالکیت
مطالعه تطبیقی حکم سرقت از بیت‌المال در فقه مذاهب اسلامی و قانون مجازات اسلامی

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 111-137

فرزاد پارسا؛ سهیلا رستمی؛ مهرانگیز روستایی


تأملی در مالکیت خمس در عصر غیبت

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 117-135

رمضانعلی تقی زاده چاری؛ علی پیردهی حاجیکلا