کلیدواژه‌ها = اداره اموال مولی‌علیه
تعداد مقالات: 1
1. آثار تخلف ولی‌قهری از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی و حقوق ایران

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 41-76

خدیجه مرادی؛ مستانه امیری