کلیدواژه‌ها = مثلی و قیمی
تعداد مقالات: 1
1. ماهیت پول از منظر فقه اسلامی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-39

مهدی رهبر؛ منیره خطیبی