نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی مستندات نابرابری دیه مسلمان و غیرمسلمان در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 125-148

محمدامین امینی؛ اصغر عربیان؛ ناصر مریوانی