نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد