نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 15
1. تاریخی‌نگری در فرایند اجتهاد با تأکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه‌ای آیت‌الله بروجردی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 55-79

عابدین مؤمنی؛ مجید قربانعلی دولابی؛ میثم بهدادفر


2. عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل‌سنت

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 61-82

محمدرضا فلاح تفتی؛ سید محمد حسینی؛ عابدین مؤمنی؛ حسین داورزنی


3. اجتهاد در اجتهاد

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 5-38

عابدین مؤمنی


4. سرمقاله: اختلاف حرام و مجاز در فقه مقارن

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 5-15

عابدین مؤمنی


6. سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 5-13

عابدین مؤمنی


7. بررسی مستندات قائلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی

دوره 4، شماره 8، دی 1395، صفحه 47-65

عابدین مؤمنی؛ علی‌اکبر فرح‌زادی؛ علی شیعه علی


9. سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 5-9

عابدین مؤمنی


10. ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی

دوره 3، شماره 6، آذر 1394، صفحه 11-36

عابدین مؤمنی


11. سرمقاله: آرمان فقه مقارن

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 5-7

عابدین مؤمنی


12. نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدّی

دوره 3، شماره 5، خرداد 1394، صفحه 9-39

عابدین مؤمنی؛ حامد رستمی نجف آبادی


13. سرمقاله: فقه و امت اسلامی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 5-6

عابدین مؤمنی


14. اختیار قاضی در عفو مجرمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1393، صفحه 7-23

عابدین مؤمنی؛ اصغر اجداد