نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی ادله تأثیر حدود بر عقوبت اخروی در فقه اسلامی

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 101-124

محمد صحرایی اردکانی