نویسنده = ���������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بازپژوهی مماثلت در کیفیت استیفاء قصاص از منظر فقه مذاهب خمسه

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 85-109

مسعود جهاندوست دالنجان؛ محمد اسحاقی آستانی