نویسنده = ������������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی صحت شرکت وجوه از منظر فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 115-135

مهدی جلیلی؛ علیرضا فصیحی زاده؛ سید محمدصادق طباطبایی