نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. فقه حکومتی فرامذهبی با واکاوی مصادیق فقهی و حقوقی استصلاح در پرتو مصلحت عمومی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1401

خدیجه افشین


2. سنجش انطباق احکام حکومتی با مصالح مرسله در فقه مقارن

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 5-35

خدیجه افشین؛ محمدرضا کیخا؛ امیرحمزه سالارزائی