نویسنده = احمدرضا توکلی
تعداد مقالات: 3
1. نظری به چیستی و کاربرد قیاس در فقه مقارن و حقوق ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 297-316

محمود حق بجانب؛ احمدرضا توکلی؛ محمدعلی حیدری


2. بررسی تحلیلی و انتقادی شرط استفاده از سلاح در جرم محاربه از منظر فقه مقارن

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-78

احمدرضا توکلی؛ حامد رستمی نجف آبادی؛ محمدرضا حق شناس


3. جرایم علیه سلامت عمومی از منظر فقه مقارن و حقوق جزا با تأکید بر جرم تقلب در کالاهای خوراکی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 105-132

احمدرضا توکلی؛ محمدرضا حق‌ شناس