نویسنده = ������������ ������ ����������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1398، صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


2. تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، بهمن 1397، صفحه 77-109

سید محمدصادق موسوی؛ عبدالحمید طالبی