نویسنده = سید محمدصادق موسوی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ماهیت و صحت یا عدم صحت تخییر و تملیک طلاق به زوجه در فقه مذاهب اسلامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 105-125

سید محمدصادق موسوی؛ محمد روشن؛ محمد امین فرد؛ حمید فرشی


2. تأثیر مصلحت اجتماعی در حکم فقهی فرزندخواندگی در مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 77-109

سید محمدصادق موسوی؛ عبدالحمید طالبی