نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقش شبهه طریق در اسقاط حدود از دیدگاه اهل‌سنت

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 225-247

سالم افسری؛ ابوبکر احمدی