نویسنده = احمد مرتاضی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 267-289

سید سجاد محمدی؛ سید ابوالفضل موسویان؛ احمد مرتاضی


2. بررسی تطبیقی نظریه ضرورت تبدیل سود غیرنقدی مضاربه به پول رایج در فقه مذاهب اسلامی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 255-272

احمد مرتاضی؛ فهیمه امیری