نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رهن مال مشاع

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 93-113

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی